Vrijwilligersacademie Breda
‘De docent was iemand met veel kennis uit de praktijk. Heel positief’
Lia van Helden, SV S.A.B.

Voorwaarden

De voorwaarden voor door deelname aan het scholingsprogramma van de Vrijwilligersacademie Breda zijn als volgt:

Wie kan zich inschrijven voor het scholingsaanbod?

Vrijwilligers uit de gemeente Breda
Deelname aan het scholingsaanbod is kosteloos voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn bij een vrijwilligersorganisatie die gevestigd is of aantoonbaar actief is in de gemeente Breda. Voor sommige cursussen en trainingen zal een bijdrage worden gevraagd om de kosten te dekken.

Mantelzorgers uit de gemeente Breda
Deelname aan het scholingsaanbod is kosteloos voor alle mantelzorgers in de gemeente Breda. Voor sommige cursussen en trainingen zal een bijdrage worden gevraagd om de kosten te dekken.

Potentiële vrijwilligers uit de gemeente Breda
Potentiële vrijwilligers uit de gemeente Breda kunnen ook kosteloos deelnemen aan het scholingsaanbod met opgave van een motivatie hoe zij het geleerde tijdens de cursus of training als vrijwilliger in willen zetten. Voor sommige cursussen en trainingen zal een bijdrage worden gevraagd om de kosten te dekken.

Beroepskrachten werkzaam in de gemeente Breda
Beroepskrachten die werkzaam zijn bij een organisatie die gevestigd is of aantoonbaar actief in is in de gemeente Breda, kunnen deelnemen aan het scholingsaanbod. Vrijwilligers, mantelzorgers en potentiële vrijwilligers uit de gemeente Breda krijgen wel voorrang bij inschrijving.

Voor een aantal cursussen en trainingen betalen beroepskrachten een bijdrage. Deze bijdrage staat aangegeven bij de cursus. De deelnemer ontvangt een factuur voor de betaling van de cursus. De inschrijving voor de cursus is hierbij doorslaggevend. Bij annulering wordt geen restitutie verleend; wel kan de beroepskracht een collega laten deelnemen aan de betreffende cursus of training.

Vrijwilligers en  beroepskrachten uit andere gemeenten
Vrijwilligers en beroepskrachten uit andere gemeenten kunnen alleen deelnemen aan themabijeenkomsten en lezingen- en informatieavonden. Cursussen, trainingen en workshops staan helaas niet open voor vrijwilligers en beroepskrachten buiten de gemeente Breda. Bij de betreffende scholing staat aangegeven of het een cursus, training, workshop, themabijeenkomst of lezing- en informatieavond betreft.

Hoe kan de cursist zich inschrijven?

Inschrijving voor het scholingsaanbod geschiedt via het inschrijfformulier op de website. Bij elke cursus staat een aanmeldknop; via deze knop kom je bij het inschrijfformulier terecht. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving per e-mail.

Bij sommige cursussen schrijft de cursist zich in via het inschrijfformulier op de website van de aanbieder van de cursus of via het versturen van een e-mailbericht naar de aanbieder van de cursus. Dit staat aangegeven bij de betreffende cursus.

Wanneer de cursist geen mogelijkheid heeft om zich via de website in te schrijven, dan kan deze zich ook telefonisch aanmelden via 076-5233555 of per e-mail via . Geen hierbij in ieder geval uw naam, adres, telefoonnummer en mogelijk e-maladres door.

Hoe kan de cursist annuleren?

Is de cursist na aanmelding verhinderd om deel te nemen aan de cursus dan dient deze zich per e-mail () of telefonisch (076-5233555) afmelden. Het is niet mogelijk om via de docent af te melden. Het verzoek aan de cursist is om dit zo spoedig mogelijk te doen zodat een andere vrijwilliger zich kan aanmelden voor de betreffende cursus

Is de cursist zonder bericht afwezig of meldt deze zich minder dan 24 uur voor aanvang van de cursus of training af, dan berekent de Vrijwilligersacademie Breda een no-show tarief. De cursist ontvangt dan een factuur ter hoogte van dit bedrag. Het no-show tarief staat aangegeven bij de cursus of training. Het niet betalen van het no-show tarief kan leiden tot uitsluiting tot het scholingsaanbod van de Vrijwilligersacademie Breda.

Restitutie aan beroepskrachten is niet mogelijk; zij kunnen wel een collega laten deelnemen aan de betreffende cursus of training.

Welke voorwaarden zijn er verder nog?

Indien nodig kan de Vrijwilligersacademie Breda cursussen samenvoegen, verzetten naar een latere datum of annuleren.

Als de cursus wordt afgesloten met een examen is de cursist verplicht hieraan deel te nemen. Indien vermeld, worden ook de examenkosten vergoed. Na afsluiting van de cursus stuurt de cursist een kopie van het certificaat en/of het diploma naar de Vrijwilligersacademie Breda. Indien de cursist de cursus niet volledig doorloopt en niet deelneemt aan een eventueel verplicht examen, dan komen de kosten van de cursus en het examen voor rekening van de cursist.

Reis- en verblijfkosten voor het volgen van een cursus of het afleggen van een examen worden niet vergoed.

De cursist ontvangt bij inschrijving automatisch de direct mail van de Vrijwilligersacademie Breda. De cursist kan zich te allen tijde uitschrijven via de uitschrijflink in de direct mail.

{# COOKIE LAW #}
Vrijwilligersacademie Breda gebruikt cookies en scripts van Google om het gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren, hiermee optimaliseren we de functionaliteit van deze site voor jou als bezoeker. Ook kunnen we na jouw toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google gebruiken om integratie van sociale media met de website mogelijk te maken. Klik op de knop Ik accepteer of maak gebruik van deze site om hiermee akkoord te gaan.
Ik accepteer