Vrijwilligersacademie Breda
‘Mensen beschikken vaak over een grote professionaliteit en die willen we optimaal benutten’
Casper Jacobs, Thebe

Wie kan zich inschrijven voor het scholingsaanbod?

Vrijwilligers uit de gemeente Breda

Deelname aan het scholingsaanbod is kosteloos voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn bij een vrijwilligersorganisatie die gevestigd is of aantoonbaar actief is in de gemeente Breda. Voor sommige cursussen en trainingen zal een bijdrage worden gevraagd om de kosten te dekken.

Mantelzorgers uit de gemeente Breda

Deelname aan het scholingsaanbod is kosteloos voor alle mantelzorgers in de gemeente Breda. Voor sommige cursussen en trainingen zal een bijdrage worden gevraagd om de kosten te dekken.

Potentiële vrijwilligers uit de gemeente Breda

Potentiële vrijwilligers uit de gemeente Breda kunnen ook kosteloos deelnemen aan het scholingsaanbod met opgave van een motivatie hoe zij het geleerde tijdens de cursus of training als vrijwilliger in willen zetten. Voor sommige cursussen en trainingen zal een bijdrage worden gevraagd om de kosten te dekken.

Beroepskrachten werkzaam in de gemeente Breda

Beroepskrachten die werkzaam zijn bij een organisatie die gevestigd is of aantoonbaar actief is in de gemeente Breda, kunnen deelnemen aan het scholingsaanbod. Vrijwilligers, mantelzorgers en potentiële vrijwilligers uit de gemeente Breda krijgen wel voorrang bij inschrijving.

Voor een aantal cursussen en trainingen betalen beroepskrachten een bijdrage. Deze bijdrage staat aangegeven bij de cursus. De deelnemer ontvangt een factuur voor de betaling van de cursus. De inschrijving voor de cursus is hierbij leidend. Bij annulering wordt géén restitutie verleend; wel kan de beroepskracht een collega laten deelnemen aan de betreffende cursus of training.

Vrijwilligers en beroepskrachten uit andere gemeenten

Vrijwilligers en beroepskrachten uit andere gemeenten kunnen alleen deelnemen aan themabijeenkomsten en lezingen- en informatieavonden. Cursussen, trainingen en workshops staan helaas niet open voor vrijwilligers en beroepskrachten buiten de gemeente Breda. Bij de betreffende scholing staat aangegeven of het een cursus, training, workshop, themabijeenkomst of lezing- en informatieavond betreft.

{# COOKIE LAW #}
Vrijwilligersacademie Breda gebruikt cookies en scripts van Google om het gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren, hiermee optimaliseren we de functionaliteit van deze site voor jou als bezoeker. Ook kunnen we na jouw toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google gebruiken om integratie van sociale media met de website mogelijk te maken. Klik op de knop Ik accepteer of maak gebruik van deze site om hiermee akkoord te gaan.
Ik accepteer