Vrijwilligersacademie Breda
‘Elke maand ontvang ik het nieuwe cursusaanbod via mail. Kan ik me direct inschrijven als er een interessante cursus wordt gegeven’
Astrid Kuipers

Politiek en vrijwilligers samen op het podium

Politiek Breda in gesprek met meer dan 100 vrijwilligers

Geplaatst op 23-05-2017

Ruim 100 vrijwilligers gingen op maandagavond in gesprek met de Bredase politiek. Alle Bredase politieke partijen waren aanwezig om vragen en wensen van vrijwilligersorganisaties uit de stad en dorpen aan te horen. Breda Actief en Vrijwilligersacademie Breda boden hen hiervoor letterlijk een podium, in Chassé Theater.

De bijeenkomst trapte af met een presentatie van raadsgriffier Paul Piket. Die bracht in beeld hoe de gemeenteraad precies in elkaar zit en hoe er binnen de raad gewerkt wordt. Ook gaf hij een hoe organisaties in contact konden komen met de gemeentelijke politiek en de gemeenteraad als zij voor lastige vraagstukken staan.

Na de plenaire opening was het tijd voor de open discussie. De aanwezige vrijwilligers en organisaties hadden van tevoren een grote diversiteit van vragen en wensen opgestuurd, die varieerden van het optimaal gebruiken van sportaccommodaties tot het opleiden en waarderen van vrijwilligers.  De discussie vond derhalve dan ook plaats aan 5 gesprekstafels met elk een eigen thema: Vrijwilligerswerk nu en in de toekomst, Samenwerking vrijwilligersorganisaties en de gemeente/gemeenteraad, Financiering, Ontwikkeling van nieuwe initiatieven en Maatschappij en participatie. Onder het toeziend oog van diverse tafelheren en –dames werden per thema belangrijke vondsten en suggesties gebundeld. Niet alleen zochten vrijwilligersorganisaties contact met de Bredase politiek, ook wisten zij elkaar goed te vinden om, waar nodig, samen over de toekomst na te denken.

Alle ideeën en wensen die aan de gesprekstafels naar boven zijn gekomen zullen worden gebundeld en overhandigd aan de Bredase gemeenteraad en politieke partijen. Zij kunnen deze input meenemen in het schrijven van de partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

 

Alle nieuwsberichten