Vrijwilligersacademie Breda
‘De training heb ik als persoonlijk, verfrissend en interessant ervaren’
Arlon den Teuling, Unicef Breda

Opbouwen van een wijknetwerk

Het opzetten en opbouwen van een (wijk) netwerk gaat niet vanzelf.

Vanuit de theorie en de gewenste doelen en effecten gaan we op zoek naar een voor jouw organisatie goede methode en manieren om effectief een wijknetwerk op te zetten. De workshop is opgebouwd uit kennis, discussie en concreet oefenen. (Goede) voorbeelden worden uitgewisseld.

Programma
Leerdoel
1. Kennen van principes, uitgangspunten over het opzetten van een wijknetwerk, welke methodieken zijn hiervoor te gebruiken, theoretische onderbouwing
2. Aanleren van vaardigheden om in contact te komen met anderen, communicatieprincipes

Opbouw/ inhoud
Theorie en methodiek koppelen aan de praktijk en vaardigheden van de wijkraden. Gebruikte theorie:
• Het vliegwiel van de doe democratie
• Sociale netwerkstrategie
• Netwerk coach opleiding

Lesdata
Geen
Dagdelen
1
Tijd
13.30-16.00 uur
Nog beschikbare plaatsen
17
Totaal aantal plaatsen
20
Kosten vrijwilliger
Gratis
Kosten beroepskracht
Gratis

Annulering
No-show

Soort
Workshop
Niveau
Doelgroep
Vrijwilligers in wijkraden, wijkoverleggen, zorg in de wijk
Docent
Corrie Marijnissen en Frederik Theuwis, Breda Actiedf
Locatie
Breda Actief
Heerbaan 100
Breda

Schrijf je in