Vrijwilligersacademie Breda
‘De training heb ik als persoonlijk, verfrissend en interessant ervaren’
Arlon den Teuling, Unicef Breda

Omgaan met sporters met gedragsproblematiek *geannuleerd*

Deze cursus is geannuleerd wegens te weinig deelnemers.

Als trainer-coach van sporters met gedragsproblematiek is het belangrijk om bewust te zijn van je eigen rol en de uitingen van je eigen gedrag. Het kunnen reflecteren op je eigen handelen is met deze doelgroep belangrijker dan probleemgedrag bij de sporter herkennen.

Dat is niet bepaald eenvoudig, want kritisch zijn op je eigen houding en trainingsvoorbereiding vereist durf en specifieke vaardigheden. In deze training leer je dat jij als trainer-coach veel invloed hebt op het sturen of ombuigen van probleemgedrag bij sporters.

Jonge sporters met gedragsproblematiek worden soms ondergebracht in een apart team of G-team. Vaak zijn ze hier niet helemaal op hun plaats en kunnen ze met de juiste begeleiding beter in reguliere teams meespelen. De rol van de trainer-coach is daarom van groot belang.

In deze training leer je gedragingen, die voortkomen uit gedragsproblematiek, te herkennen en vooral te begrijpen in relatie tot jouw manier van handelen als trainer-coach. Observeren en reflecteren van je eigen gedrag is daarom erg belangrijk. Je leert bijvoorbeeld je eigen communicatie en training aan te passen aan de sporter met gedragsproblematiek en zodoende een veilige en gestructureerde sportomgeving te creëren. Je kunt er – kortom – voor zorgen dat sporters met gedragsproblematiek zich thuis voelen bij jou, in je team en binnen je vereniging.

Programma
De training Omgaan met sporters met gedragsproblematiek geeft je een beter inzicht in situaties die zich kunnen voordoen bij sporters met gedragsproblemen. De training begint met een korte voorstelronde waarbij alle deelnemers hun verwachtingen en leervragen kunnen uitspreken. Daarna ga je in subgroepen en plenair brainstormen over wat sporters met gedragsproblemen nodig hebben tijdens trainingen en welke invloed jij zelf als trainer op het gedrag van sporters hebt. De verschillende gedragsstoornissen worden kort besproken aan de hand van Do’s en Dont’s.

Vervolgens ga je als trainer naar huis met een opdracht om jezelf te filmen in een trainingssituatie. Tijdens het tweede dagdeel wordt het meegebrachte filmmateriaal in subgroepen en plenair besproken en geanalyseerd. Hierbij staat kritisch reflecteren op je eigen gedrag als trainer centraal.

Leerdoelen
- Gedragingen die voortkomen uit gedragsstoornissen beter herkennen en begrijpen;
- Kennis en vaardigheden ontwikkelen om een sociaal veilig, positief en stimulerend sportklimaat te creëren voor de doelgroep;
- Effectief om leren gaan met verstorend en ongewenst gedrag;
- Observeren en analyseren van eigen gedrag als trainer tijdens wedstrijd of training;
- Eigen gedrag, communicatie en training kunnen aanpassen aan een sporter met gedragsproblematiek.

Lesdata
maandag 30 mei 2016
maandag 13 juni 2016
Dagdelen
2
Tijd
19.00-22.00 uur
Nog beschikbare plaatsen
15
Totaal aantal plaatsen
15
Kosten vrijwilliger
Gratis
Kosten beroepskracht
Gratis

Annulering
Annuleren is mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de cursus. Dit kan alleen via info@vrijwilligersacademiebreda.nl of 076-5233555. Niet via de docent of een medecursist.
No-show
Bij te late annulering of no-show wordt een no-show tarief in rekening gebracht. Het no-show tarief voor deze cursus bedraagt 15 euro.

Soort
Training
Niveau
Basis
Doelgroep
Trainers/coaches/begeleiders/leiders die met sporters met gedragsproblematiek te maken krijgen
Docent
Piet Jan Kuipers, Academie voor Sportkader, NOC*NSF
Locatie

Vrijwilligersacademie Breda
Heerbaan 100
Breda


-----
Inschrijving
Inschrijving geschiedt via de website van de Academie voor Sportkader van NOC*NSF. Klik op de button hieronder en vul je gegevens in.


{# COOKIE LAW #}
Vrijwilligersacademie Breda gebruikt cookies en scripts van Google om het gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren, hiermee optimaliseren we de functionaliteit van deze site voor jou als bezoeker. Ook kunnen we na jouw toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google gebruiken om integratie van sociale media met de website mogelijk te maken. Klik op de knop Ik accepteer of maak gebruik van deze site om hiermee akkoord te gaan.
Ik accepteer