Vrijwilligersacademie Breda
‘De training heb ik als persoonlijk, verfrissend en interessant ervaren’
Arlon den Teuling, Unicef Breda

Jongeren coachen op sociaal gedrag

Werk je als vrijwilliger met jongeren maar niet bij een sportvereniging? Dan is deze training toch goed te volgen! Waar in de tekst naar de sportvereniging wordt verwezen, kan dit elke organisatie zijn die met jongeren werkt. In deze training gaat het primair om de pedagogische vaardigheden van de vrijwilliger.

Sporten bij een sportvereniging draait niet alleen om het (aan)leren van sporttechnische vaardigheden. De sociale en persoonlijke ontwikkeling van de jongere zijn zeker zo belangrijk. Te denken valt aan het functioneren in een groep, omgaan met tegenslag, doorzettingsvermogen en het accepteren van leiding. Niet voor niets wordt gesteld dat - na het gezin en de school - de sportclub het derde opvoedmilieu is. Vanzelfsprekend is de rol van de trainer-coach of begeleider hierbij cruciaal.

Programma
Allereerst leer je in deze training de vaardigheden om een positief en stimulerend (sport)klimaat te creëren waarbinnen iedereen zich sociaal veilig voelt en zich met plezier optimaal kan ontwikkelen. Kernbegrippen daarbij zijn ‘structureren’ en ‘stimuleren’. Structuur moet geen knellend keurslijf van afspraken zijn. Een goede structuur zorgt voor duidelijkheid en houvast, maar biedt ook ruimte voor ontwikkeling. Stimuleren omvat onder andere positief coachen, aandacht geven aan het goede, primair de nadruk leggen op verbetering van de eigen vaardigheden en minder op het resultaat, winst of verlies.

Tevens train je je vaardigheden op juiste wijze om te gaan met kleinere en grotere verstoringen. Wanneer reageer je en hoe reageer je? Als trainer sta je vaak voor de keus: negeren of ingrijpen? Je leert in welke situatie welke reactie het meest effectief is. Hoe ga je om met de eigenwijze jonge sporter die altijd liever zijn eigen gang gaat? Hoe ga je om met degene die de sfeer juist minder positief en minder sociaal veilig maakt. Of met degene die jouw rol en gezag ondermijnt?

Tot slot oefen je met een eenvoudig gespreksmodel eventuele correctiegesprekken. Want hoewel je natuurlijk primair sporttrainer bent en geen opvoeder, is het soms nodig een jongere/sporter apart te nemen en hem bewust te maken van zijn gedrag.

Het programma kent verschillende didactische werkvormen: presentaties, discussievormen en oefeningen die direct te vertalen zijn naar het veld, het zwembad en de sportzaal, alsmede opdrachten die in de eigen praktijk moeten worden uitgevoerd. In de training wordt veel gebruik gemaakt van beelden uit de sportpraktijk.

Leerdoelen
- Bewust worden van jouw invloed op de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de jongere/sporter;
- Inzicht krijgen in gedrag en gedragsontwikkeling van jonge mensen;
- Vaardigheden beheersen om een sociaal veilig, positief en stimulerend (sport)klimaat te creëren;
- Effectief kunnen omgaan met verstorend en ongewenst gedrag;
- Individuele jongeren/sporters kunnen coachen op hun gedrag.

Lesdata
dinsdag 26 mei 2015
dinsdag 02 juni 2015
dinsdag 23 juni 2015
Dagdelen
4
Tijd
19.00-22.00 uur
Nog beschikbare plaatsen
8
Totaal aantal plaatsen
8
Kosten vrijwilliger
Gratis
Kosten beroepskracht
Gratis

Annulering
No-show

Soort
Training
Niveau
Doelgroep
Vrijwilligers die met jongeren omgaan in de sportvereniging of vrijwilligersorganisatie
Docent
Je docent komt van de Academie voor Sportkader van NOC*NSF
Locatie
AV Sprint
Dr. Schaepmanlaan 4
Breda

--------------------
Inschrijving
Inschrijving voor deze training geschiedt via de website van de Academie voor Sportkader van NOC*NSF. Klik hieronder op de button om je in te schrijven. Een nieuw venster met het inschrijfformulier wordt dan geopend.

Schrijf je in
{# COOKIE LAW #}
Vrijwilligersacademie Breda gebruikt cookies en scripts van Google om het gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren, hiermee optimaliseren we de functionaliteit van deze site voor jou als bezoeker. Ook kunnen we na jouw toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google gebruiken om integratie van sociale media met de website mogelijk te maken. Klik op de knop Ik accepteer of maak gebruik van deze site om hiermee akkoord te gaan.
Ik accepteer