Vrijwilligersacademie Breda
‘De training heb ik als persoonlijk, verfrissend en interessant ervaren’
Arlon den Teuling, Unicef Breda

Hoe regel ik het goed voor mijn vrijwilligers: de eerste stappen naar een (beter) vrijwilligersbeleid GEANNULEERD

Wil je het binnen je organisatie goed regelen voor je (toekomstige) vrijwilligers?

Met een goed vrijwilligersbeleid maak je je organisatie aantrekkelijk voor (nieuwe) vrijwilligers: bijvoorbeeld door duidelijk te maken wat je als organisatie te bieden hebt, dat vrijwilligers echt een onderdeel zijn van je organisatie, dat ze hun kwaliteiten kunnen inzetten en zich kunnen ontwikkelen en dat je hun kennis, ervaring en ideeën serieus neemt. Dat maakt je organisatie leuker, veelzijdiger en sterker!

Als je zaken rondom je vrijwilligers goed regelt, dan is de kans groot dat je vrijwilligers tevreden zijn, met plezier hun werk doen, zich betrokken voelen en naar anderen enthousiast zijn over je organisatie.

Programma
Tijdens deze cursus krijg je uitleg, theorie en gaan we vooral praktisch aan
de slag zodat je na afloop beter weet welke stappen je kan zetten om het bij jou organisatie goed te regelen voor je vrijwilligers. Deze cursus bestaat uit vier avonden die gezamenlijk een geheel vormen: we vragen je om alle avonden aanwezig te zijn. Deze onderwerpen komen aan bod:

- Waarom werk je met vrijwilligers, welke plek hebben ze in je organisatie, medezeggenschap, diversiteit binnen je organisatie, wat heb je vrijwilligers te bieden
- Werven van vrijwilligers: het vervullen van functies of taken, wederzijdse verwachtingen, een intake/of kennismaking, belang van inventariseren van motieven, wensen en kwaliteiten van een vrijwilliger
- Begeleiden en betrekken van je vrijwilligers: vast aanspreekpunt, inwerkperiode, tussentijdse evaluatie, informeren en betrekken van je vrijwilligers, afspraken over bijvoorbeeld omgangsregels, veiligheid, vergoedingen, samenwerking met beroepskrachten, inspelen op veranderde mogelijkheden en wensen
- Waarderen van vrijwilligers en evaluatie & feedback: vormen van waardering, feedback vragen, vrijwilligers worden betrokken bij het verbeteren van je organisatie of dienstverlening, tevredenheid van je vrijwilligers, afscheid nemen.

Lesdata
maandag 23 oktober 2017
maandag 20 november 2017
maandag 22 januari 2018
maandag 05 maart 2018
Dagdelen
4
Tijd
19.00 - 21.30 uur
Nog beschikbare plaatsen
8
Totaal aantal plaatsen
12
Kosten vrijwilliger
Gratis
Kosten beroepskracht
€300

Annulering
Annuleren is mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de cursus. Dit kan alleen via info@vrijwilligersacademiebreda.nl of 076-5233555. Niet via de docent of een medecursist.
No-show
Bij te late annulering of no-show wordt een no-show tarief in rekening gebracht. Het no-show tarief voor deze cursus bedraagt 25 euro.

Soort
Cursus
Niveau
Basis
Doelgroep
Bestuursleden, vrijwilligerscoördinatoren, leden vrijwilligerscommissie
Docent
Marije Dévény, Breda Actief
Locatie

Breda Actief
Heerbaan 100
Breda


Schrijf je in